VEB Gecertificeerd

GVN Security is door brancheorganisatie VEB erkend in de categorie Particuliere Beveiliging- en erkend beveiligingsinstallatie organisatie.

De VEB hecht er grote waarde aan dat haar leden aan strenge kwaliteitseisen voldoen.
Hierbij gaat het om eisen aan de bedrijfsvoering en om eisen aan het geleverde werk.
Dit wordt door onafhankelijke deskundigen geïnspecteerd.

De eisen van de VEB hebben vooral betrekking op kwaliteitsborging, vakkennis en integriteit.
Zo wordt streng gelet op de wijze waarop bedrijven met gegevens van klanten omgaan.
Ook aan het naleven van de geldende kwaliteitsnormen wordt een grote waarde gehecht.
Verder dienen medewerkers over de benodigde diploma’s te beschikken evenals over een Verklaring omtrent gedrag.