Organiseert u een feest, beurs of een sportevenement?
Dan is de veiligheid van evenementenbezoekers en het betrokken personeel een absolute voorwaarde voor een geslaagd evenement.
Geen norse evenementenbeveiligers, maar service-gerichte die bij calamiteiten kordaat kunnen handelen.
Organiseert u een feest, beurs of een sportevenement? Dan is de veiligheid van evenementenbezoekers en het betrokken personeel een absolute voorwaarde voor een geslaagd evenement. Geen norse evenementenbeveiligers, maar service-gerichte die bij calamiteiten kordaat kunnen handelen.

De taken van de evenementenbeveiliger:

Toegangscontrole

Om uw evenement tot een succes te maken is toegangscontrole een must. Samen met de organisatie stellen wij de huisregels op en kunnen wij de volgende toegangscontrole uitvoeren;

• controle op een geldig entreebewijs;
• uitvoeren van oppervlakkige veiligheidsfouillering (controle op voorwerpen die niet gewenst zijn op het evenement);
• visitatie (tassen controle);
• controle op groepskenmerken (bv. voetbalclub of motorclub), algehele toestand van de bezoeker en de controle op leeftijd.

Bewaken van strategische posities

De meest onderschatte post van de beveiliging. De beveiliger die bij het hek staat kan vanuit deze positie goed het gedrag van de bezoekers observeren, mensen aanspreken en informatie verschaffen. Maar wat belangrijker is bij calamiteiten is de taak van de beveiliger om zo snel mogelijk de nood- of vluchtwegen en routes voor hulpdiensten vrijhouden. Ook het veiligstellen van de bereikbaarheid van brandblusmiddelen en brandkranen.

Surveilleren

Een lopende evenementenbeveiliger zorgt voor rust. Bezoekers die voor overlast zorgen zullen door de surveillerende beveiliger aangesproken worden of verwijderd van het terrein. Ook wordt er toezicht gehouden op de veiligheid van het personeel, gebruik van drugs en het gebruik van drank bij minderjarige bezoekers.

Service verlenen

Op evenementen kunt u kiezen voor een service verlenende beveiliger:
• Die kan de stress en irritaties van de bezoekers voorkomen;
• Verwijzen naar facilitaire voorzieningen;
• Voorkomen van of optreden tegen geweld of agressiviteit;
• Toezichthouden bij horeca uitgiftepunten;
• Begeleiden van artiesten en doorverwijzen van leveranciers.

Hulpverlening

Op een evenement komen bezoekers van alle leeftijden, met of zonder medische achtergrond, naar uw evenement. Helaas kunnen ook ongevallen plaats vinden en daar moet snel op gehandeld worden.

De evenementenbeveiliger voert de volgende handelingen uit:
– Verlenen van EHBO of het doorverwijzen naar de spoedeisende hulp;
– Signaleren, alarmeren, coördineren, assisteren en begeleiden van één of meerdere hulpdiensten indien noodzakelijk;
– Opvangen, begeleiden en assisteren van hulpdiensten.

Wat is het minimale aantal beveiligers voor mijn evenement?

Wat is het minimale aantal beveiligers voor mijn evenement?

Wat is het minimale aantal beveiligers voor mijn evenement?

Het minimale aantal evenementenbeveiligers is altijd 2. Maar het juist aantal beveiligers zal altijd bepaald worden door de gemeente (de vergunningverlenende instantie).

Verdeelsleutel voor evenementenbeveiliging.​

De verdeelsleutel wordt door gemeenten uiteenlopend gehanteerd. Bijvoorbeeld 1 beveiliger op 100 bezoekers of 1 beveiliger op 250 bezoekers. Alleen is het risico van elk evenement anders, naast de verdeelsleutel moet gekeken worden naar welk risico gelopen kan worden met het evenement. Een festival zal meer risicofactoren met zich meebrengen dan een beurs.

Belangrijke factor voor het berekenen van het aantal evenementenbeveiligers

– profiel van het evenement (bezoekers, locatie, activiteit of dreiging);
– Taken en verantwoordelijkheid van de beveiligingsorganisatie;
– Kwaliteit en kennis van de beveiligingsorganisatie en de evenementenbeveiligers.

De gemeente neemt zo min mogelijk risico bij een evenement

Door eerdere ongevallen wil de gemeente zo min mogelijk risico nemen. Hierdoor zullen er meer evenementenbeveiligers geëist worden dan u eigenlijk zou willen.

Wat is het minimale aantal beveiligers voor mijn evenement?

Het minimale aantal evenementenbeveiligers is altijd 2. Maar het juist aantal beveiligers zal altijd bepaald worden door de gemeente (de vergunningverlenende instantie).

Verdeelsleutel voor evenementenbeveiliging.​

De verdeelsleutel wordt door gemeenten uiteenlopend gehanteerd. Bijvoorbeeld 1 beveiliger op 100 bezoekers of 1 beveiliger op 250 bezoekers. Alleen is het risico van elk evenement anders, naast de verdeelsleutel moet gekeken worden naar welk risico gelopen kan worden met het evenement. Een festival zal meer risicofactoren met zich meebrengen dan een beurs.

Belangrijke factor voor het berekenen van het aantal evenementenbeveiligers

– profiel van het evenement (bezoekers, locatie, activiteit of dreiging);
– Taken en verantwoordelijkheid van de beveiligingsorganisatie;
– Kwaliteit en kennis van de beveiligingsorganisatie en de evenementenbeveiligers.

De gemeente neemt zo min mogelijk risico bij een evenement

Door eerdere ongevallen wil de gemeente zo min mogelijk risico nemen. Hierdoor zullen er meer evenementenbeveiligers geëist worden dan u eigenlijk zou willen.

Nachtbeveiliging van evenementen terrein

Uw evenement is in de meeste gevallen niet binnen 1 dag opgebouwd of binnen 1 dag afgebroken, daarom is het handig om nachtbewaking in te schakelen zodat uw terrein en apparatuur goed beveiligd zijn.

Meer weten over de beveiligingsdiensten?

Contact formulier

    Meer weten over de beveiligingsdiensten?

    Contact formulier